Categoriearchief: Geen categorie

Open brief over sanitaire voorzieningen Panoven

Volkstuinvereniging Vianen
Hogelandseweg 21, 4132 CS Vianen
Volkstuinverenigingvianen@gmail.com

Open brief
Aan het College van B&W van de Gemeente Vianen
Aan de Wethouder de heer F.N.A. Meurs
Aan de Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Vianen
I.a.a. Redactie het Kontakt
Redactie Algemeen Dagblad editie regio Utrecht

Vianen, 2 oktober 2018

Hoge nood bij Volkstuinvereniging

Al meer dan 10 jaar beheert de Volkstuinvereniging Vianen het volkstuincomplex aan de Panoven. Het terrein is van de Gemeente Vianen, de Volkstuinvereniging beheert de volkstuinen en het groen rondom de tuinen op een biologische verantwoorde wijze. Voor flora en fauna niet alleen belangrijk voor de volkstuinen maar ook voor de omgeving.

Wij zijn voor onze voorzieningen geheel afhankelijk van de eigenaar, de Gemeente Vianen, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van een WC gebouwtje. Wij zijn al een aantal jaren in overleg met de Gemeente om een sanitaire voorziening op ons terrein te realiseren. Met 100 tuinders geen overbodige luxe. Vorig jaar december beloofde de wethouder zijn steun hierbij toe. Onze wensen en tekening werden op zijn verzoek begin januari van dit jaar toegezonden. Sindsdien weigert hij met ons in overleg te treden ondanks vele schriftelijke en mondelinge pogingen. Als excuus werd de ambtelijke ondercapaciteit genoemd.

Wat is de belofte van de wethouder waard gedaan in het bijzijn van zijn ambtenaar en een aantal bestuursleden nu blijkt dat hij gemaakte afspraken niet nakomt? Is van een nieuwe wethouder na de verkiezingen voortzetting van gemaakte beloften sprake of zullen wij de hele procedure weer opnieuw moeten starten bij de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden?

Hoelang sturen wij onze tuinders, waarvan vele dames, nog letterlijk de bosjes in? Hoe betrouwbaar zijn beloftes van leden van het huidige College van B&W in Vianen?

Hopelijk toont het binnenkort te kiezen bestuur van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden meer daadkracht en komt het gemaakte afspraken na.

Namens het bestuur Volkstuinvereniging Vianen,

E.N.Hansen-van Dee, voorzitter
J.A.Lankhaar, secretaris

Tuinfeest op 1 september een groot succes!

Ja, dat kunnen we wel zeggen.
Ruim 70 mensen kwamen samen aan de Panoven: jong, wat ouder, beginnende tuinders en gevorderde tuinders. Mensen die elkaar nog niet eerder ontmoet hadden en “oude” bekenden, het maakte allemaal niet uit.
Mensen spraken geanimeerd met elkaar, lachten met elkaar en dronken en aten samen.
En dat met heerlijk weer op een pracht plek.
Heel veel tuinders leverden hun bijdrage aan dit feest: door voor lekkere hapjes te zorgen, vazen met bloemen te vullen, de ingang bij het hek te verfraaien, te helpen met opbouwen en/of opruimen, te helpen achter de “bar”, hapjes rond te brengen ( kinderen van tuinders: Lisa, Britt, Sil, Emily en haar Naomi, ja waar niet mee.
Kortom een feest waar we elkaar ontmoet hebben en met elkaar genoten hebben van al het goede dat het leven te bieden heeft.
En dat dankzij de inspanning en samenwerking van velen.
Dank jullie wel!
Act.cie. en bestuur

 

Uitslag enquête tuinieren

Enquête biologisch tuinieren

Dag medetuinders,
Allereerst hartelijk bedankt voor het inleveren van de vragenlijst van de bio.cie.
30 tuinders hebben de lijst ingevuld. Het beeld dat daar uit ontstaat is bemoedigend uit
het oogpunt van biologisch tuinieren! Daar zijn we blij mee.
We sturen het resultaat van de ingeleverde lijsten ook even naar alle tuinders bij onze
nieuwsbrief van juni, er is een bijlage met de rauwe resultaten van de beantwoording op
de vragenlijst en ook een bijlage met een becommentarieerde samenvatting van deze
resultaten.
Op de informatiebijeenkomst op 9 mei jl. van Janneke Tops hebben 35 tuinders genoten
van een geweldig verhaal over biologisch tuinieren en dan vooral over bodemgebruik en
bemesting.
In aansluiting op de vragenlijsten en deze bijeenkomst, geven we elke nieuwsbrief meer
uitgebreide informatie over de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde waren, dus
grondbewerking, ongediertebestrijding, enz. We stemmen dat ook zoveel mogelijk af op
het seizoen waarin de nieuwsbrief verschijnt, dus wat is op dat moment echt van belang.
We zorgen zo ook dat tuinders die vragen op de lijst hadden gezet, antwoord op hun
vragen krijgen.
W.b. grondbewerking verwijzen we alvast naar de genoemde lezing door Janneke Tops
waarvan een samenvatting eveneens in de bijlagen is aan te treffen.
De bio commissie

Uitgebreide resultaten enquête
Samenvatting resultaten enquête

 

Uitslag prijsvraag moestuindag bij Huiting 9 juni jl.

Hieronder vindt u de uitslag van onze prijsvraag tijdens de moestuindag op 9 juni jl. bij Huiting.

De prijsvraag: “Hoeveel kilo bodemleven vind je in een gezonde bodem ter grootte van een voetbalveld (ongeveer 6000 vierkante meter)”, leverde heel veel verschillende antwoorden op variërend van 35 tot 1.000.000 kilo!

Het goede antwoord: 10 koeien, een koe weegt 600 kilo, dus 6000 kilo, of: 1 kilo bodemleven per vierkante meter.

Twee mensen hadden het precies goed geraden!
Wie?
R.M.den Hertog en Famke.
Gefeliciteerd!

Zij kunnen op onze open tuinendag van 23 juni a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur hun groene prijsje ophalen.