Kascommissie

De kascommissie controleert voor het afgelopen boekjaar of de hoeveelheid contant geld in de kas en het saldo op de bankrekeningen in overeenstemming zijn met de
uitgaven en inkomsten van de vereniging.

De kascommissie onderzoekt voorts de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De kascommissie bestaat thans uit de volgende leden:

– Paul Duivestein
– Hilco Hanswijk