Algemeen werk

Alle leden van de Volkstuinvereniging  Vianen  zijn verplicht jaarlijks een aantal aaneengesloten uren werkzaamheden te verrichten voor het onderhoud aan het gemeenschappelijk deel van de volkstuincomplexen.  Dit werk wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemeen werk’.

Hoewel de Statuten van onze vereniging dit algemeen werk verplicht stellen (art. 6, lid 7a) is dit tot 2016 door het bestuur niet zo gehandhaafd. Tot dan geschiedde hulp van tuinders,  na oproep van het bestuur,   op vrijwillige basis.  In de praktijk kwamen steeds een klein aantal, veelal dezelfde mensen die begaan waren met het wel en wee van de vereniging en verantwoordelijkheid wilden dragen voor een goed onderhouden terrein.

Het huidige bestuur acht deze situatie echter ongewenst en vindt dat alle tuinders een maal per jaar een bijdrage dienen te leveren aan het algemeen werk.   Immers deze vereniging is opgericht om een dreigende gigantische huurverhoging in geval van beheer door de gemeente Vianen te voorkomen!  Nu dit is afgewend en alle leden de lusten hebben van een zeer lage huur, is het niet meer dan logisch dat alle leden daar ook iets voor terug doen in de vorm van algemeen werk.  In 2016 gaat het om drie uur  per lid per jaar.

Om uw deelname aan te moedigen wordt met ingang van 2016 voor leden die tuinieren aan  de Panoven een opslag van €20,- op de contributie in rekening gebracht. Deze opslag wordt terugbetaald, zodra blijkt dat u aan het algemeen werk hebt deelgenomen op een van de algemeenwerkdagen die daartoe georganiseerd worden. De Algemene Ledenvergadering, het hoogste gezag in de vereniging, heeft deze aanpak op 4 april 2016 bekrachtigd.

Voorlopig  zijn leden die alleen een tuin hebben aan de Meeuwenstraat nog vrijgesteld van algemeen werk, omdat het terrein vrij klein is en het onderhoud alleen uit maaien van de paden bestaat.  Het terrein aan de Panoven is veel groter en vraagt ook veel meer onderhoud.