Insectentuin in wording

Door Betty de Swart

Wie weleens langs de insectentuin in wording loopt, ziet een voornamelijk groene en rode jungle van allerlei planten.

De planten met de rode bladeren en pluimen zijn de Amaranthus Hopi Red Dye, van de groene vermoeden we dat het de Amaranthus Green Cascade is. Beide zijn, net als bijna alle andere planten die nu groeien in de insectentuin, opgekomen uit zaden die in de composthoop zaten.

Langs de rand hebben we eind juni wat Nepeta (kattenkruid) geplant. Enkele planten zijn gedoneerd door tuinders, zoals korenbloem, aubergine, kaardenbol en margriet. Ook zijn toen de 3 prachtige informatieborden gemaakt en geplaatst. In een deel van de tuin hebben verschillende mensen al het een en ander aan planten uitgetrokken, want uiteindelijk moet het hele stuk onkruidvrij zijn.

Voor eind augustus wordt de hele tuin gemaaid, een deel dat nog geploegd moet worden aangepakt en de paden afgemaakt. Ook wordt een badkuip ingegraven, de wanden verhoogd, zodat ook daar padden en insecten een plekje kunnen vinden. Een insectenhotel, takkenril en composthoop completeren het geheel.

In de loop van september en in oktober wordt begonnen met de definitieve aanplant. We kiezen voor biologische vaste planten, zoveel mogelijk inheems. Voor de laatste soorten nemen we als leidraad het pas verschenen boek van Ketelaar, “Planten van hier”. Daarin worden de soorten besproken en aanbevolen die ook dienen als nectarplant en waardplant voor inheemse insecten.

Daarnaast planten we ook vaste planten als Agastache (dropplant), Helenium (zonnekruid) en nog veel meer. Zeker het eerste jaar wordt op kale plaatsen insectenvriendelijk bloemenzaad gezaaid. De 200 biologische bollen die zijn besteld, gaan in de herfst de grond in.

De afgelopen periode heeft een aantal mensen al menig uurtje besteed aan het vorm geven van de tuin en het plantklaar maken ervan.

Wij roepen zoveel mogelijk tuinders op ook hun steentje bij te dragen. Op dit moment met het verwijderen van de begroeiing en het afvoeren ervan, daarna met het helemaal schoon en onkruid vrij maken, er komt nog steeds veel rotzooi uit voorheen de “composthoop”omhoog, het aanleggen van de paddenpoel, takkenril, insectenhotel, enz. In een later stadium met het beplanten en het onderhoud.

Als je ook mee wilt doen, laat dat ajb even weten op volkstuinverenigingvianen@gmail.com.

Met elkaar maken we er een unieke tuin van!