Insectentuin in wording

Door Betty de Swart

Wie weleens langs de insectentuin in wording loopt, ziet een voornamelijk groene en rode jungle van allerlei planten.

De planten met de rode bladeren en pluimen zijn de Amaranthus Hopi Red Dye, van de groene vermoeden we dat het de Amaranthus Green Cascade is. Beide zijn, net als bijna alle andere planten die nu groeien in de insectentuin, opgekomen uit zaden die in de composthoop zaten.

Langs de rand hebben we eind juni wat Nepeta (kattenkruid) geplant. Enkele planten zijn gedoneerd door tuinders, zoals korenbloem, aubergine, kaardenbol en margriet. Ook zijn toen de 3 prachtige informatieborden gemaakt en geplaatst. In een deel van de tuin hebben verschillende mensen al het een en ander aan planten uitgetrokken, want uiteindelijk moet het hele stuk onkruidvrij zijn.

Voor eind augustus wordt de hele tuin gemaaid, een deel dat nog geploegd moet worden aangepakt en de paden afgemaakt. Ook wordt een badkuip ingegraven, de wanden verhoogd, zodat ook daar padden en insecten een plekje kunnen vinden. Een insectenhotel, takkenril en composthoop completeren het geheel.

In de loop van september en in oktober wordt begonnen met de definitieve aanplant. We kiezen voor biologische vaste planten, zoveel mogelijk inheems. Voor de laatste soorten nemen we als leidraad het pas verschenen boek van Ketelaar, “Planten van hier”. Daarin worden de soorten besproken en aanbevolen die ook dienen als nectarplant en waardplant voor inheemse insecten.

Daarnaast planten we ook vaste planten als Agastache (dropplant), Helenium (zonnekruid) en nog veel meer. Zeker het eerste jaar wordt op kale plaatsen insectenvriendelijk bloemenzaad gezaaid. De 200 biologische bollen die zijn besteld, gaan in de herfst de grond in.

De afgelopen periode heeft een aantal mensen al menig uurtje besteed aan het vorm geven van de tuin en het plantklaar maken ervan.

Wij roepen zoveel mogelijk tuinders op ook hun steentje bij te dragen. Op dit moment met het verwijderen van de begroeiing en het afvoeren ervan, daarna met het helemaal schoon en onkruid vrij maken, er komt nog steeds veel rotzooi uit voorheen de “composthoop”omhoog, het aanleggen van de paddenpoel, takkenril, insectenhotel, enz. In een later stadium met het beplanten en het onderhoud.

Als je ook mee wilt doen, laat dat ajb even weten op volkstuinverenigingvianen@gmail.com.

Met elkaar maken we er een unieke tuin van!

Open brief over sanitaire voorzieningen Panoven

Volkstuinvereniging Vianen
Hogelandseweg 21, 4132 CS Vianen
Volkstuinverenigingvianen@gmail.com

Open brief
Aan het College van B&W van de Gemeente Vianen
Aan de Wethouder de heer F.N.A. Meurs
Aan de Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Vianen
I.a.a. Redactie het Kontakt
Redactie Algemeen Dagblad editie regio Utrecht

Vianen, 2 oktober 2018

Hoge nood bij Volkstuinvereniging

Al meer dan 10 jaar beheert de Volkstuinvereniging Vianen het volkstuincomplex aan de Panoven. Het terrein is van de Gemeente Vianen, de Volkstuinvereniging beheert de volkstuinen en het groen rondom de tuinen op een biologische verantwoorde wijze. Voor flora en fauna niet alleen belangrijk voor de volkstuinen maar ook voor de omgeving.

Wij zijn voor onze voorzieningen geheel afhankelijk van de eigenaar, de Gemeente Vianen, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van een WC gebouwtje. Wij zijn al een aantal jaren in overleg met de Gemeente om een sanitaire voorziening op ons terrein te realiseren. Met 100 tuinders geen overbodige luxe. Vorig jaar december beloofde de wethouder zijn steun hierbij toe. Onze wensen en tekening werden op zijn verzoek begin januari van dit jaar toegezonden. Sindsdien weigert hij met ons in overleg te treden ondanks vele schriftelijke en mondelinge pogingen. Als excuus werd de ambtelijke ondercapaciteit genoemd.

Wat is de belofte van de wethouder waard gedaan in het bijzijn van zijn ambtenaar en een aantal bestuursleden nu blijkt dat hij gemaakte afspraken niet nakomt? Is van een nieuwe wethouder na de verkiezingen voortzetting van gemaakte beloften sprake of zullen wij de hele procedure weer opnieuw moeten starten bij de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden?

Hoelang sturen wij onze tuinders, waarvan vele dames, nog letterlijk de bosjes in? Hoe betrouwbaar zijn beloftes van leden van het huidige College van B&W in Vianen?

Hopelijk toont het binnenkort te kiezen bestuur van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden meer daadkracht en komt het gemaakte afspraken na.

Namens het bestuur Volkstuinvereniging Vianen,

E.N.Hansen-van Dee, voorzitter
J.A.Lankhaar, secretaris

Tuinfeest op 1 september een groot succes!

Ja, dat kunnen we wel zeggen.
Ruim 70 mensen kwamen samen aan de Panoven: jong, wat ouder, beginnende tuinders en gevorderde tuinders. Mensen die elkaar nog niet eerder ontmoet hadden en “oude” bekenden, het maakte allemaal niet uit.
Mensen spraken geanimeerd met elkaar, lachten met elkaar en dronken en aten samen.
En dat met heerlijk weer op een pracht plek.
Heel veel tuinders leverden hun bijdrage aan dit feest: door voor lekkere hapjes te zorgen, vazen met bloemen te vullen, de ingang bij het hek te verfraaien, te helpen met opbouwen en/of opruimen, te helpen achter de “bar”, hapjes rond te brengen ( kinderen van tuinders: Lisa, Britt, Sil, Emily en haar Naomi, ja waar niet mee.
Kortom een feest waar we elkaar ontmoet hebben en met elkaar genoten hebben van al het goede dat het leven te bieden heeft.
En dat dankzij de inspanning en samenwerking van velen.
Dank jullie wel!
Act.cie. en bestuur