Regels

Een tuinvereniging  kan niet goed functioneren zonder afspraken te maken over hoe we met elkaar,  met de tuinen en met het tuinencomplex omgaan.
Iedereen is verschillend van aard en ieders wensen en belangen zijn niet altijd dezelfde of
stroken soms ook niet met de belangen van de vereniging.

Om dat allemaal in goede banen te leiden heeft de vereniging Statuten en een Huishoudelijk Reglement.  In het het huishoudelijk reglement zijn de regels van de statuten nader uitgewerkt. De regels zijn niet eenzijdig door het bestuur opgelegd. We hebben ze met elkaar in de Algemene Ledenvergadering  afgesproken.

Het bestuur verwacht dan ook van ieder lid dat hij/zij zich aan alle afgesproken regels houdt.

Enkele belangrijke regels

Bouwwerken
Tuinders mogen na verkregen toestemming van het bestuur een schuurtje en/of een kas op hun tuin plaatsen. Kijk in het Huishoudelijk Reglement voor de toegestane afmetingen.

Voor aanvang van het bouwen van uw schuurtje of kas dient u altijd toestemming bij het bestuur aan te vragen. Zonder toestemming mag er niet worden gebouwd!  

Indien het bestuur constateert dat er zonder toestemming is gebouwd, wordt een boete opgelegd en dient u tevens het bouwwerk weer af te breken. Na betaling van de boete en verkregen toestemming voor het ontwerp,  kunt u alsnog aan de slag.

Gebruik bestrijdingsmiddelen.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld om natuurlijk tuinieren te bevorderen en ontraadt daarom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  Als u ze toch wilt gebruiken, dan zijn alleen de wettelijke toegestane middelen geoorloofd. Voorkom te allen tijde dat het bestrijdingsmiddel op de aangrenzende tuinen terechtkomt!  Houd dus ook rekening met de windkracht en windrichting.

Geluidshinder
In verband met geluidshinder is het niet toegestaan geluid van geluidsdragers als radio’s, cd-spelers, mp-3 spelers en dergelijke ten gehore te brengen. Gebruik oortelefoons indien u tijdens uw aanwezigheid op de tuin radio of muziek wilt luisteren.

Parkeren en gebruik auto’s

Tuinencomplex Panoven
Auto’s dienen op de daarvoor ingerichte parkeerplaats bij de ingang te worden geparkeerd. Alleen indien u spullen die door gewicht of omvang moeilijk te hanteren zijn naar of van uw tuin wilt vervoeren, mag u met uw auto van de paden gebruik maken voor zover de toestand van de paden dit toelaat. In alle andere gevallen dient u vooraf toestemming van het bestuur te vragen. Let op: de meeste paden zijn niet verhard!
Wanneer de onverharde paden nat zijn, mogen ze niet met de auto worden bereden, omdat dan zware spoorvorming ontstaat. In de sporen blijft water staan en uiteindelijk worden de paden onbegaanbaar.

Tuinencomplex Meeuwenstraat
Parkeren op het toegangspad naar het complex is niet toegestaan. Auto’s dienen in de nabijgelegen Brugstraat of Goudenregenstraat geparkeerd te worden. Het gebruik van auto’s op de paden naast de tuinen is eveneens niet toegestaan.