Contact

Bestuur

Voorzitter: Ellen Hansen, tel: 06 110 284 82
Voor algemene vragen en/of opmerkingen over de vereniging.

Secretaris: Hans Lankhaar, tel. 0347-375171
Voor vragen over lidmaatschap.

Penningmeester: Anton van Doorn, tel. 06 132 130 47
Voor vragen over contributie.

Overige bestuursleden:
Cor van Dijk, tel. 06 215 216 88
Voor vragen over onderhoud van de terreinen

Tineke van Beijnum, tel. 06 445 820 55
Coördinatie activiteiten

Annerie Verploeg
Boekhouding

E-mail bestuur: volkstuinverenigingvianen@gmail.com
Postadres bestuur: Hogelandseweg 21, 4132CS Vianen
Bankrekening: NL73 RABO 0107565048

Commissies

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Betty de Swart

Biocommissie
Contactpersoon: Paul Duivestein

Werkgroep insectentuin
Contactpersoon: Betty de Swart

Kascommissie
Contactpersonen: Lody Bollebakker en Wim Streng

Website

Beheer:
Vragen of opmerkingen over de website  s.v.p.
e-mailen naar info@volkstuinverenigingvianen.nl