Contact

Bestuur

Voorzitter: Annerie Verploeg is aangesteld als interim- Voorzitter.
tel: 06 268 128 16
Voor algemene vragen en/of opmerkingen over de vereniging.

Secretaris: Mirjam de Lange, tel: 06 245 047 79
Voor vragen over lidmaatschap.

Penningmeester: Otto Hansen, tel: 06 139 832 03
Voor vragen over contributie.

Overige bestuursleden:

Annerie Verploeg, tel: 06 268 128 16
Algemeen bestuurslid.

Tineke van Beijnum, tel: 06 445 820 55
Coördinatie activiteiten.

Cor van Dijk, tel: 06 215 216 88
Voor vragen over onderhoud en beheer van de terreinen.

Willem Groenendijk, tel: 06 16 25 38 09
Voor vragen over onderhoud en beheer van de terreinen.

E-mail vereniging: volkstuinverenigingvianen@gmail.com

Bankrekening: NL73 RABO 0107565048

Commissies

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Betty de Swart

Werkgroep insectentuin
Contactpersoon: Betty de Swart

Kascommissie
Contactpersoon: Otto Hansen, penningmeester.

De kascommissie bestaat uit:

Hans Lankhaar
Patricia Jansen
Petra Schogt