Vogels aan de Panoven

Op het volkstuinencomplex Panoven kunt u de volgende vogels horen en zien:
Klik op de soortnaam voor meer informatie.

DSC_0132

 • Meerkoet
  Gehele jaar aanwezig. Broedt in klein aantal in de sloten op het tuinencomplex.
  Trekt bij langdurige vorst weg naar gebieden met open water. Algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Nachtegaal
  Zomervogel uit Afrika, zingt indrukwwekkend vanaf half april tot eind mei;  Broedt sinds kort met 1of 2 paar op de Panoven. Houdt graag van brandnetelruigtes en braamstruwelen. Vrij zeldzaam in de Vijfheerenlanden.
 • Tjiftjaf
  Zomervogel uit Afrika, zingt van begin maart april tot eind juni; algemeen in de Vijfheerenlanden
 • Fitis
  Z
  omervogel uit Afrika.  Zingt van eind maart tot eind juni.  Algemeen in de Vijfheerenlanden. Voelt zich thuis in grienden.
 • Winterkoning
  Gehele jaar aanwezig. Zingt vooral in voorjaar, maar ook wel in mindere mate in de rest van het jaar. Algemeen in de Vijfheerenlanden
 • Grote Bonte Specht
  Het gehele jaar aanwezig. Vrij algemeen in de Vijfheerenlanden.  Hakt graag nesthol in stam van populieren uit. Vrij algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Heggenmus
  Gehele jaar aanwezig.  Zingt al vanaf februari. Maakt graag zijn nest in heggen. Algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Merel
  Gehele jaar aanwezig. Zingt al vanaf februari. Zeer algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Zanglijster
  Gehele jaar aanwezig. In voorjaar en herfst ook doortrekkers uit omringende landen.  Zingt al vanaf februari. Houdt van huisjesslakken!. Algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Torenvalk
  Gehele jaar aanwezig. Vliegt meestal over de Panoven.  Schaarse broedvogel in de Vijfheerenlanden. Dol op muizen.
 • Ransuil
  Gehele jaar aanwezig. Broedt vermoedelijk in de griend rond het  tuinencomplex.
  Dol op muizen. Schaarse broedvogel in de Vijfheerenlanden.
 • Staartmees
  Gehele jaar aanwezig. Opvallende mees met lange staart. Vooral in voorjaar, najaar en winter te zien.
 • Sijs
  Wintergast en doortrekker in herfst en voorjaar. Zit vooral in de elzen aan de rand van het tuinencomplex.
 • Koolmees
  Gehele jaar aanwezig. Maakt graag gebruik van nestkasten die u in uw tuin ophangt.
  Zingt al vanaf  januari.  Nuttige bestrijder van schadelijke insecten. Zeer algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Pimpelmees
  Gehele jaar aanwezig. Maakt graag gebruik van nestkasten die u in uw tuin ophangt.Zingt al vanaf  januari.  Nuttige bestrijder van schadelijke insecten. Zeer algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Matkop
  Onopvallende mezensoort die gehele jaar aanwezig is.  In de Vijfheerenlanden schaarse broedvogel  van met name grienden.
 • Wilde eend
  Gehele jaar aanwezig. Broedt in ruigtes langs de sloten op het tuinencomplex. DSC_0339
  Soms ook in de tuinen zelf.
  Algemene soort
  in de Vijfheerenlanden.
 • Putter
  Gehele jaar aanwezig. In najaar en voorjaar ook veel doortrekkers uit omringende landen.
  Broedt graag in fruitbomen.  Op Panoven broedgeval in perenboom  geconstateerd (2015)
  Vrij algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Groenling
  Gehele jaar aanwezig. In najaar en voorjaar ook veel doortrekkers uit omringende landen.
  Broedt graag in coniveren. Vrij algemene soort in de Vijfheerenlanden. Op de Panoven enkele broedgevallen.
 • Blauwe Reiger
  Gehele jaar aanwezig. Op de Panoven meestal overvliegend, maar ook langs sloten.
  Broedt in kolonies in bomen (Langeweg).  Dol op vis, muizen, jonge konijen en mollen.
  Vrij algemene soort in de Vijfheerenlanden.
 • Visdiefje
  Zomervogel uit Afrika. Vanaf april te zien boven het Merwedekanaal en ook wel overvliegend over het tuinencomplex.  Broedt op grinddaken op het industrieterrein.
  Schaarse soort in de Vijfheerenlanden
 • Kokmeeuw
  Gehele jaar aanwezig. Meestal op het Merwedekanaal of overvliegend over het tuinencomplex.  Geen broedvogel in de Vijfheerenlanden.
 • Waterhoen
  Gehele jaar aanwezig. Broedt in klein aantal in de sloten op het tuinencomplex.
  Trekt bij langdurige vorst weg naar gebieden met open water. Algemeen in de Vijfheerenlanden.
 • Vink
  Gehele jaar aanwezig. In najaar en voorjaar veel doortrekkers. Op de Panoven mogelijk een enkel broedgeval. Algemene soort in de Vijfheerenlanden.
 • Goudvink
  Prachtige vinkensoort, helaas slechts af en toe te zien in najaar, winter en voorjaar.
  Zeldzaam in de Vijfheerenlanden.
 • Buizerd
  Gehele jaar aanwezig.  Broedt in de omgeving van de Panoven.  Zeer nuttige bestrijder van muizen.  Vaak te zien circelend boven het tuinencomplex. Vaak is daarbij een miauwend geluid te horen