Activiteiten biocommissie

2018

Enquête biologisch tuinieren

Dag medetuinders,
Allereerst hartelijk bedankt voor het inleveren van de vragenlijst van de bio.cie.
30 tuinders hebben de lijst ingevuld. Het beeld dat daar uit ontstaat is bemoedigend uit
het oogpunt van biologisch tuinieren! Daar zijn we blij mee.
We sturen het resultaat van de ingeleverde lijsten ook even naar alle tuinders bij onze
nieuwsbrief van juni, er is een bijlage met de rauwe resultaten van de beantwoording op
de vragenlijst en ook een bijlage met een becommentarieerde samenvatting van deze
resultaten.
Op de informatiebijeenkomst op 9 mei jl. van Janneke Tops hebben 35 tuinders genoten
van een geweldig verhaal over biologisch tuinieren en dan vooral over bodemgebruik en
bemesting.
In aansluiting op de vragenlijsten en deze bijeenkomst, geven we elke nieuwsbrief meer
uitgebreide informatie over de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde waren, dus
grondbewerking, ongediertebestrijding, enz. We stemmen dat ook zoveel mogelijk af op
het seizoen waarin de nieuwsbrief verschijnt, dus wat is op dat moment echt van belang.
We zorgen zo ook dat tuinders die vragen op de lijst hadden gezet, antwoord op hun
vragen krijgen.
W.b. grondbewerking verwijzen we alvast naar de genoemde lezing door Janneke Tops
waarvan een samenvatting eveneens in de bijlagen is aan te treffen.
De bio commissie

Uitgebreide resultaten enquête
Samenvatting resultaten enquête