Open brief over sanitaire voorzieningen Panoven

Volkstuinvereniging Vianen
Hogelandseweg 21, 4132 CS Vianen
Volkstuinverenigingvianen@gmail.com

Open brief
Aan het College van B&W van de Gemeente Vianen
Aan de Wethouder de heer F.N.A. Meurs
Aan de Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Vianen
I.a.a. Redactie het Kontakt
Redactie Algemeen Dagblad editie regio Utrecht

Vianen, 2 oktober 2018

Hoge nood bij Volkstuinvereniging

Al meer dan 10 jaar beheert de Volkstuinvereniging Vianen het volkstuincomplex aan de Panoven. Het terrein is van de Gemeente Vianen, de Volkstuinvereniging beheert de volkstuinen en het groen rondom de tuinen op een biologische verantwoorde wijze. Voor flora en fauna niet alleen belangrijk voor de volkstuinen maar ook voor de omgeving.

Wij zijn voor onze voorzieningen geheel afhankelijk van de eigenaar, de Gemeente Vianen, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van een WC gebouwtje. Wij zijn al een aantal jaren in overleg met de Gemeente om een sanitaire voorziening op ons terrein te realiseren. Met 100 tuinders geen overbodige luxe. Vorig jaar december beloofde de wethouder zijn steun hierbij toe. Onze wensen en tekening werden op zijn verzoek begin januari van dit jaar toegezonden. Sindsdien weigert hij met ons in overleg te treden ondanks vele schriftelijke en mondelinge pogingen. Als excuus werd de ambtelijke ondercapaciteit genoemd.

Wat is de belofte van de wethouder waard gedaan in het bijzijn van zijn ambtenaar en een aantal bestuursleden nu blijkt dat hij gemaakte afspraken niet nakomt? Is van een nieuwe wethouder na de verkiezingen voortzetting van gemaakte beloften sprake of zullen wij de hele procedure weer opnieuw moeten starten bij de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden?

Hoelang sturen wij onze tuinders, waarvan vele dames, nog letterlijk de bosjes in? Hoe betrouwbaar zijn beloftes van leden van het huidige College van B&W in Vianen?

Hopelijk toont het binnenkort te kiezen bestuur van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden meer daadkracht en komt het gemaakte afspraken na.

Namens het bestuur Volkstuinvereniging Vianen,

E.N.Hansen-van Dee, voorzitter
J.A.Lankhaar, secretaris